تبلیغات
bakhabar
 
bakhabar
چهارشنبه 4 مرداد 1396 :: نویسنده Ž

داستان مردی در سردخانه,داستان های جالب

داستان جذاب مردی در سردخانه !

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩﻥ تو ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ برای همین ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﯼ ﺑﺰﻧﻢ

ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ که به تنهایی ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭفته بود دربِ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ او ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ سردخانه گیر افتاد آخرِ وقتِ کاری بود. ﺑﺎ ﺍﯾن که ﺍﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺟﯿﻎ و ﺩﺍﺩ ﮐﺮﺩ

ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐَﺴﯽ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭب ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣَﺮﺩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩ

ﺍﻭ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ:ﭼﻄﻮﺭﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺯدید؟

ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ…

ﻣﻦ 35 ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ‌ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ‌ﺭﻭﻧﺪ

ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻃﻮﺭﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩﻥ تو ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ برای همین ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﯼ ﺑﺰﻧﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾن که ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻡ

نکته: ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻧﻤﺎﻥ را ببینیم، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾن که ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ تأﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﻤﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

جوان فا

The post داستان جذاب مردی در سردخانه ! appeared first on جذاب.


لینک منبع و پست :داستان جذاب مردی در سردخانه !
http://www.jazzaab.net/story-the-man-in-the-morgue.htmlنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 23 تیر 1396 :: نویسنده Ž

بوی دود و سوختگی واقعاً آزاردهنده است؛ فرقی هم نمی‌کند بوی سیگار باشد یا سوختگی غذا یا هر بوی دیگری! روش‌های مختلفی برای از بین بردن بوی دود و سوختگی وجود دارد. کافی است یک جستجوی ساده در اینترنت بکنید تا به انبوهی از روش‌های متفاوت برسید. ساختنی برای ساده تر کردن کارتان در از بین بردن بوی دود و سوختگی موثرترین روش‌ها را در این پست جمع کرده است. با ساختنی همراه باشید.

بیشتر این روش‌ها نیاز به وسایل خاصی ندارد. به همین خاطر بلافاصله می‌توانید از آنها برای از بین بردن بوی دود و سوختگی استفاده کنید. البته نباید انتظار داشته باشید این روش‌ها بلافاصله بوی بد را از بین ببرند. علاوه بر اینکه باید روش‌ها را درست پیاده کنید، باید کمی‌هم صبر کنید تا تاثیر آنها را ببینید.

راه‌های ساده و ارزان برای از بین بردن بوی دود و سوختگی
راه‌های ساده و ارزان برای از بین بردن بوی دود و سوختگی

روش اول: چرخاندن حوله خیس

تقریباً همه این روش را بلدند اما کمتر کسی آن را جدی می‌گیرد. این روش نه تنها بوی دود و سوختگی را از بین می‌برد بلکه تاثیر سایر روش‌ها را هم بیشتر می‌کند.

یک حوله را بردارید، نصف آن را در آب فرو کنید و سپس آب اضافی را بچلانید تا حوله مرطوب بشود. سر خشک حوله را در دست بگیرید و سر خیش را با حرکات دورانی در هو بچرخانید. این روش خیلی سریع جواب می‌دهد و برای از بین بردن بوی دود سیگار یا سوختگی غذا مناسب است. برای اینکه تاثیر این روش را بیشتر کنید، چند قطره سرکه به آب اضافه کنید.

این روش از بین بردن بوی دود و سوختگی به این خاطر جواب می‌دهد که دود ساختار کلوئیدی دارد. کلوئید به مواد میکروسکوپیکی گفته می‌شود که داخل یک ماده دیگر پراکنده و متفرق می‌شوند. ذرات جامد دود به ذرات مرطوب حوله می‌چسبند و در نتیجه بوی دود از بین می‌رود!

روش دوم: جوشاندن مواد معطر

یک قابلمه بزرگ را با آب، یک کاسه سرکه، یک گل میخک، کمی‌دارچین و چند قطره اسانس پرتقال پر کنید. قابلمه را روی حرارت بگذارید تا جوش بیاید و بعد از جوش آمدن حرارت شعله را کم کنید و بگذارید ۳۰ دقیقه قل بخورد. این ظرف را داخل اتاق بگذارید تا بخارش در هوا پخش بشود. این بخار خوشبو بوی سیگار و دود را کاملاً از بین می‌برد.

روش سوم: سرکه و خیار

چند بشقاب در اتاق بگذارید و داخل شان سرکه و چند ورق خیار بگذارید. این بشقاب‌ها در عرض چند ساعت بوی دود و سوختگی را کاملاً از بین می‌برند.

شما کدامیک از این روش‌های از بین بردن بوی دود و سوختگی را امتحان کردید؟ تجربیات تان را با کاربران ساختنی به اشتراک بگذارید. در ضمن اگر می‌خواهید خانه را برای مهمانانی که سیگار می‌کشند آماده کنید، کافی است چند پیاله را با سرکه پر کنید و زیر مبل بگذارید. این سرکه‌ها نمی‌گذارند خانه خیلی بو بگیرد. برای خوشبو کردن خانه هم می‌توانید از خوشبو کننده هوای خانگی که خودتان ساخته اید، استفاده کنید.

منبع

خلاصه مطلب

از بین بردن بوی دود و سوختگی خانه به سریع ترین روش ممکن

عنوان مطلب

از بین بردن بوی دود و سوختگی خانه به سریع ترین روش ممکن

توضیح کوتاه

با کمترین هزینه و ساده ترین روش‌ها بوی بد خانه را از بین ببرید.

نویسنده

عاطفه اسدزاده

بیشتر بخوانید:لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب از بین بردن بوی دود و سوختگی خانه به سریع ترین روش ممکن در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :از بین بردن بوی دود و سوختگی خانه به سریع ترین روش ممکن
http://mofidestan.ir/%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%db%8c/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 تیر 1396 :: نویسنده Žمفیدستان:

در تولد امام حسن مجتبی‌(ع)


ماه تمام

کودک و نوجوان > فرهنگی – اجتماعی – خانه فیروزه‌ای > محمد مصطفی‌نیا:
تو آن ماه تمامی

که هرسال

در نیمه‌ی ماه مهمانی خدا

به روی دنیا چشم می‌گشایی

تا چون آیینه‌ای روشن

زیبایی او را

به تمامی

بر جان و جهان ما بتابانیلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب ماه تمام در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :ماه تمام
http://mofidestan.ir/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 29 خرداد 1396 :: نویسنده Žمفیدستان:

در حال بار گزاری ….

 • تعداد بازدید :
 • یکشنبه ۱۳۸۱/۰۵/۲۰
 • تاریخ :لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب قصّه ی پر غصّه ای که خون به پا می کند در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :قصّه ی پر غصّه ای که خون به پا می کند
http://mofidestan.ir/%d9%82%d8%b5%d9%91%d9%87-%db%8c-%d9%be%d8%b1-%d8%ba%d8%b5%d9%91%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 15 خرداد 1396 :: نویسنده Ž


لینک منبع و پست :داروهای گیاهی همیشه شفابخش نیستند
http://migna.ir/vdcexo8e.jh87oi9bbj.htmlنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 12 خرداد 1396 :: نویسنده Žمفیدستان:

کفیر، اکسیر سلامت


خبرگزاری آریا-کفیر را می‌توان از تخمیر شیر گاو، گوسفند، بز و یا حتی شیر سویا، نارگیل و برنج بدست آورد اما عمدتاً از شیر گاو تهیه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا،کفیر حاوی ویتامین‌ها، مواد معدنی و اسید‌های آمینه ضروری است و یک پروبیوتیک محسوب می‌شود.
کفیر از تخمیر شیر توسط یگ گروه از باکتری‌ها و مخمرها ایجاد می‌شود. کفیر را می‌توان از تخمیر شیر گاو، گوسفند، بز و یا حتی شیر سویا، نارگیل و برنج بدست آورد اما عمدتاً از شیر گاو تهیه می‌شود. کفیر حاوی ویتامین‌ها، مواد معدنی و اسید‌های آمینه ضروری است و یک پروبیوتیک محسوب می‌شود.
روش‌های تولید کفیر
کفیر را می‌توان به دو روش سنتی و صنعتی تولید نمود. کفیر از طریق تخمیر شیر توسط دانه‌های کفیر و کشت‌های کفیر تولید می‌شود.
روش سنتی
در فرآوری سنتی، کفیر با اضافه کردن دانه‌های کفیر درست می‌شود. دانه‌های کفیر، مخلوطی از باکتری‌های سودمند (لاکتوباسیل، لاکتوکوکوس، لوکونوستوک، استوباکتر) و مخمرها (مخمر لاکتوزی و مخمر غیر لاکتوزی) می‌باشند. دانه‌های کفیر، در ظاهر شبیه تکه‌هایی از گل کلم یا پاپ کورن و رشته‌ای از دانه‌ها با قطر دایره ۳-۲۰ میلی متر می‌باشند.
دانه‌ها شبیه ژلاتین سفید یا ذره‌های زرد رنگ و ترکیبی از ۱۳ درصد پروتئین با وزن خشک و ۲۴درصد پلی ساکارید هستند. ترکیب میکروبی استارتر دانه کفیر شامل؛ لاکتوباسیلوس، استرپتوکوکوس، اسید لاکتیک و مخمر است. در روش سنتی ابتدا شیر خام را می‌جوشانند و تا ۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد سرد می‌کنند و ۱۰-۲درصد (عموماً ۵ درصد) دانه کفیر به آن اضافه می‌کنند.
بعد از یک دوره تخمیر ۱۸-۲۴ ساعته، در دمای ۲۰-۲۵درجه سانتیگراد دانه‌های کفیر توسط فیلتر و یک صافی از شیر جدا ‌شده و سپس خنک شده و در دمای سرد نگهداری می‌شود تا مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. کفیر را در دمای ۴ درجه سانتیگراد قرار می‌دهند تا پس از مدتی آماده مصرف ‌شود.
خواص کفیر
تقویت سیستم ایمنی: یکی از خواص کفیر ارتقاء سطح سیستم ایمنی بدن است.
خواص ضدسرطانی: همچنین ترکیبات موجود در کفیر اثر ضد سرطانی و پیشگیری کننده از رشد تومور‌های سرطانی دارند. به نظر می‌رسد که پلی ساکاریدهای موجود در دانه‌های کفیر با فعال کردن ماکروفاژها خاصیت مهار کنندگی بر رشد تومور‌های سرطانی دارند. همچنین کفیر با خاصیت آنتی‌اکسیدانی قوی که دارد از سرطانی شدن سلول‌ها جلوگیری می‌کند. آنتی‌اکسیدان‌ها از اکسیده شدن DNA سلول جلوگیری نموده و مانع بروز سرطان می‌شوند.
مناسب برای مبتلایان به عدم تحمل لاکتوز: بسیاری از افراد جامعه عدم تحمل لاکتوز داشته و به علت کمبود آنزیم لاکتاز قادر به هضم شیر نمی باشند. بررسی‌ها نشان داده‌اند که کفیر حاوی آنزیم لاکتاز فعال است و کسانی که کفیر مصرف می‌کنند در قیاس با شیر کمتر دچار نفخ می‌شوند.
خواص ضدمیکروبی: کفیر دارای خاصیت ضد میکروبی است و مانع رشد میکروب‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد که این خاصیت کفیر بواسطه وجود اسید استیک و اسید لاکتیک باشد. این دو اسید در غلظتی که در کفیر یافت می‌شود مانع از رشد اشرشیاکلی می‌شود. همچنین باکتری‌های موجود در کفیر تولید کننده پراکسید هیدروژن هستند که این ماده نیز مانع رشد باکتری‌ها می‌شود.
کاهش کلسترول خون: برخی مطالعات تاثیر کفیر در کاهش کلسترول خون را نشان داده‌اند. بر اساس این مطالعات در کفیر آنزیمی وجود دارد که کلسترول را تجزیه می‌کند و سبب کاهش میزان آن در خون می‌شود.
پیشگیری از برخی بیماری‌ها: همچنین ترکیبات موجود در کفیر خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارند و می‌توانند در پیشگیری از بیماری‌های ناشی از استرس اکسیداتیو موثر باشند. بیماری‌های قلبی- عروقی، سرطان و بیماری‌های التهابی ناشی از این دسته واکنش‌ها در بدن هستند.
روش صنعتی
تولید صنعتی به روش‌های متفاوتی می‌تواند صورت گیرد، اما اصل و اساس آن یکی است. در مرحله اول شیر هموژنیزه شده و به دمای ۹۰ تا ۹۵ درجه سانتیگراد می‌رسد. پس از اینکه به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در این دما بود (پاستوریزاسیون) تا دمای ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتیگراد خنک شده و با ۸-۲ درصد محیط کشت کفیر (استارتر باکتری) در تانک، تلفیق می‌شود.
مدت زمان تخمیر می‌تواند بین ۱۸ تا ۲۴ ساعت باشد. پس از ایجاد لخته در شیر لخته‌ها در بطری‌های آماده تقسیم می‌شود و به منظور عمل آوری به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۱۴-۱۲ و یا ۱۰-۳ درجه سانتیگراد نگهداری می‌شود. سپس کفیر آماده شده در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری می‌شود.
ترکیبات موجود در کفیر
ترکیبات موجود در کفیر برحسب نوع شیر، میزان چربی موجود در شیر و روش تولید متفاوت است. کفیر سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه ضروری و پروتئین با قابلیت هضم آسان می‌باشد و برای افرادی که عدم تحمل لاکتوز دارند قابل استفاده است. یکی از اسید‌های آمینه مهم موجود در کفیر تریپتوفان است که خاصیت آرامبخشی دارد.
یک ماده غذایی تخمیری
بطور کلی ترکیبات شیمیایی و میکروبیولوژیکی موجود در کفیر دلالت بر آن دارد که کفیر یک پروبیوتیک است، کفیر ماحصل تخمیر و یک سری فعل و انفعالات ایجاد شده توسط دانه‌های کفیر است. بنابراین در حین تولید این نوشیدنی ترکیباتی ایجاد می‌شود که دارای فعالیت بیولوژیکی بوده و خواص بسیاری می‌تواند داشته باشد که به برخی از این خواص اشاره شد.
در گذشته از تخمیر مواد غذایی به عنوان روشی برای افزایش زمان ماندگاری و بهبود طعم استفاده می‌شده است. امروزه مشخص شده است که غذاهای تخمیری بواسطه وجود باکتری‌های مفید و موادی که در مواد غذایی ایجاد می‌کنند می‌توانند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشند.
کفیر نیز جزء مواد غذایی تخمیری محسوب شده و سال‌ها است که بطور سنتی در برخی کشورها استفاده می‌شود. امروزه با شناخت خواص این نوشیدنی بسیاری از کشورها آن را بطور صنعتی و در مقادیر زیاد تولید نموده و در دسترس مشتریان قرار می‌دهند تا همگی بتوانند از خواص این نوشیدنی بهره‌مند شوند.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط

مطلب کفیر، اکسیر سلامت در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :کفیر، اکسیر سلامت
http://mofidestan.ir/%da%a9%d9%81%d9%8a%d8%b1%d8%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 خرداد 1396 :: نویسنده Ž
پیچ گوشتی همه کاره آهنربایی
پیچ گوشتی همه کاره الکترونیکی آهنربایی حرفه ای  Electro Screwdriver Set Haroware 31 IN 1

یک ابزار کارآمد و کاربردی جهت استفاده روزمره و کارهای مربوط به تعمیرات لوازم الکترونیکی مانند تعمیرات موبایل و تبلت و لپتاپ و سایر لوازم الکترونیکی با قیمت بسیار مناسب.
این پکیج شامل 1 عدد دسته با قابلیت تعویض سری 31 عدد سری های مختلف جهت بازکردن انواع پیچ های معمول لوازم الکترونیکی میباشد
 
لینک خرید محصول:http://takhfifestan.com/p?page=3&product_id=60
منبع :پیچ گوشتی همه کاره آهنربایی


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 22 اردیبهشت 1396 :: نویسنده Žمفیدستان:

دانشمندان موفق به مهار مقاومت ویروس ایدز شدند


خبرگزاری آریا- تاثیر داروهای جدید در کاهش روند پیشرفت بیماری ایدز تائید شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، آزمایش ها نشان داد تجویز داروهای سه گانه جدید، تکثیر و مقاومت ویروس ایدز را به گونه چشمگیری کاهش داده است.
بررسی محققان دانشگاه بریستول انگلیس هم نشان داد بکارگیری این روش و پایبندی بیماران در استفاده از داروهای تجویز شده، امید به زندگی و طول عمر مبتلایان به ویروس «اچ آی وی» را حدود ده سال افزایش داده است.
تاکنون هیچ واکسن و درمان قطعی برای ایدز یافت نشده و پرهیز از رفتارهای پرخطر همچنان اصلی ترین راه پیشگیری از ابتلا به این بیماری است.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب دانشمندان موفق به مهار مقاومت ویروس ایدز شدند در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :دانشمندان موفق به مهار مقاومت ویروس ایدز شدند
http://mofidestan.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%88%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%8a/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 :: نویسنده Ž

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۵   سیستم های خنک کننده کوچک و بی صدا برای استفاده در رایانه های قابل حمل مهندسان با استفاده از همان مشخصات فیزیکی ای که پالاینده های هوای خانگی بی صدا از آن بهره می برند، دستگاه بسیار کوچکی را به وجود آورده اند که هم اکنون آماده است تا به عنوان یک سیستم خنک کننده بی صدا، بی نهایت نازک ، با توان پائین و نیاز به نگهداری پایین ، جهت استفاده در رایانه های قابل حمل و سایر سیستم های الکترونیکی مورد آزمایش قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری برق، الکترونیک و کامپیوتر ایران (الکترونیوز) و به نقل از ساینس دیلی،این خنک کننده ی حالت جامد فشرده که با حمایت برنامه تحقیقاتی ابتکارات تجارت کوچک NSF توسعه داده شده است، به عنوان قدرت مند ترین و پربازده ترین خنک کننده به نسبت اندازه ی خود می باشد . این خنک کننده، جریان هوایی با شدت سه برابر خنک کننده های مکانیکی کوچک معمول ایجاد می کند و اندازه ای درحدود یک چهارم آن ها دارد . دن شلیتز و ویشال سینگال از شرکت تورن میکرو تکنولوژیز، خنک کننده ی حالت جامد RSD5 خود را د …

تحقیق در مورد سیستم خنک کننده لپ تاپ – داک لینک
doclink.ir/تحقیق-در-مورد-سیستم-خنک-کننده-لپ-تاپ/
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: ۴ فهرست مطالب : مثالی برای آشنایی با نحوه کار با SUMO : SUMO …
بررسی اجمالی سیستم های خنک کننده لپ تاپ (به همراه تصاویری از خنک …
www.sakhtafzarmag.com/…مقالات/لپ-تاپ/…/بررسی-اجمالی-سیستم-های-خنک-کننده-لپ-تاپ-به-همراه-تصاویری-از-خنک-کننده-های-خلاق‎Cached
Similar30 نوامبر ۲۰۱۵ … یکی از بزرگترین مشکلاتی که ذهن کاربران را به طور مداوم به خود مشغول کرده است،
حفظ دمای قطعات سخت افزاری و لپ تاپ ها است.این مشکلات در فصل …
دانلود تحقیق در مورد سیستم خنک کننده لپ تاپ (موضوع فنی و مهندسی …
ehsan99.ir/2016/10/…/دانلود-تحقیق-در-مورد-سیستم-خنک-کننده-لپ/‎Cached1 ا کتبر ۲۰۱۶ … فایل تحقیق در مورد سیستم خنک کننده لپ تاپ با موضوع فنی و مهندسی برای دانلود
مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل …
خنک کننده های کامپیوتر – خوارزمی
kharazmi.org/read/pc_cooling‎Cached
Similar6 آگوست ۲۰۱۰ … در این مقاله میخواهیم راه های خنک کردن سیستم های کامپیوتری و … برای دانلود این نرم
افزار به لینک زیر بروید: … یکی از این وسیله ها که مخصوص خنک کردن لپ تاپ ها
هست پایه های خنک کننده هست که عکس آن را در زیر میبینید: این پایه …
آموزش فن خنک کننده لپتاپ < آموزش تهویه و گرمای لپتاپ < لپتاپ سالم ... www.mecatec.ir/آموزش...لپتاپ/...و...لپتاپ/فن-خنک-کننده-لپتاپ‎Cached Similar9 مارس 2014 ... اساس کار خنک کننده ها ، القای هوا توسط یک فن به داخل لپ تاپ ضمن ایجاد ... اصولا در نگاه اول می توان فهمید سیستم خنک کننده ای که قصد خریدش را ... نرم افزار خنک کننده لپ تاپ - سرزمین دانلود www.sarzamindownload.com/tags/نرم_افزار_خنک_کننده_لپ_تاپ/‎Cached Similarدانلود نرم افزار کنترل سرعت فن کامپیوتر ... کارکرد صحیح فن های سیستم بسیار مهم است. ... این مطلب مربوط به موضوع نرم افزار خنک کننده لپ تاپ میباشد. 9 دیدگاه. تحقیق در مورد خنک سازی ترانسها - دانلود download.downloadpaperr.ir/product/1059259‎Cachedدانلود مقاله خنک سازی ترانسها ,دانلود پایان نامه خنک سازی ترانسها ,دانلود جزوه خنک ... سیستمهای خنك كننده ی ترانسها ترانسها را می توان از نظر سیستم خنك ... دانلود فایل تحقیق .... معرفی دیپ‌کول - دیپ کول | کول پد | پایه خنک کننده لپ تاپ | میز لپ تاپ. با اولین لپ‌تاپ مخصوص بازی دنیا با خنک کننده آبی آشنا شوید ... https://www.digikala.com/.../مقاله.../لپ‌تاپ-مخصوص-بازی-gx700/‎Cached11 ا کتبر 2015 ... برای لپ‌تاپ مخصوص بازی GX700 که از یک پردازنده Core i7، 16 گیگابایت و کارت گرافیکی GTX980 بهره می‌برد، از یک سیستم خنک‌کننده آبی ... نكاتی در انتخاب خنک کننده لپ تاپ - تبیان article.tebyan.net/230228/نكاتی-در-انتخاب-خنک-کننده-لپ-تاپ‎Cached3 دسامبر 2012 ... اساس کار خنک کننده‌ها، القای هوا توسط یک فن به داخل لپ تاپ، ضمن ... هستید حتماً به فکر یک سیستم خنك كننده یا cooling برای لپ تاپ خود باشید. چگونه لپ تاپ خود را خنک نگه دارید - بیتوته www.beytoote.com/computer/sundries.../laptops-keep-cool.html‎Cached Similarما در این مقاله تلاش می کنیم تا بفهمیم که چرا لپ تاپها تا این اندازه داغ می شوند و ما چه ... حتی اگر سیستم خنک کننده لپ تاپ شما در کارآمدترین وضعیت ممکن عمل می ...

دانلود تحقیق سیستم خنك كننده در لپ تاب در سایت به روز فایل


لینک منبع و پست :دانلود تحقیق سیستم خنك كننده در لپ تاب
http://berooz.flie.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ae%d9%86%d9%83-%d9%83%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d8%a8/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 16 اردیبهشت 1396 :: نویسنده Žمفیدستان:

همیشه از هیجان و شور رنگ قرمز شنیده ایم و از اینکه رنگ عشق است و رنگ شجاعت داستان‌ها گفته شده و تحسین آدم‌ها را برانگیخته است.

به گزارش عصر ایران، روانشناسی رنگ‌ها ثابت کرده است که تاثیر رنگی خاص بر روی حس آدم‌ها به عوامل متعددی بر میگردد که یکی از آن‌ها نقش آن رنگ در طبیعت است و شاید خیلی از خواص رنگ قرمز را مدیون میوه‌های قرمز باشیم.

میوه‌های قرمز رنگ، همچون توت‌فرنگی، شاه‌توت، تمشک، گیلاس، انار و انگور سیاه خواص شان مدیون رنگ شان است. این رنگ و در واقع میوه‌ها و سبزیجات قرمزرنگ علاوه بر این که افزایش دهنده اشت‌ها هستند، برای افراد کم خون و افرادی که کمبود آهن دارند بسیار مناسب است.

رنگ‌دانه‌های آنتوسیانین موجود در آن‌ها نوعی آنتی‌اکسیدان است که با حذف رادیکال‌های مضری که همیشه در حال تشکیل و آسیب رساندن به پوست است، به احیا و ترمیم سلول‌های آسیب‌دیده کمک کرده و پوست را از عوامل آسیب‌رسان بیرونی مثل آفتاب، دارو‌ها و افزایش سن حفظ می‌کند.

بتاکاروتن این میوه‌ها هم نوعی آنتی‌اکسیدان قوی است که حافظ پوست بوده و باعث ایجاد رطوبت و تنفس بهتر آن می‌شود.

رنگ قرمز این میوه‌ها، همچنین در درمان عفونت‌ها و سوختگی‌های شدید بسیار موثر است و معمولا این گونه میوه‌ها و سبزیجات در درمان بیماری‌های ریوی، مشکلات روده (یبوست) و رحم به کار برده می‌شود.

مواد غذایی قرمز رنگ، بسیار پر انرژی بوده و در تقویت قلب و افزایش فشار خون و غلظت خون بسیار مفید، و تقویت‌کننده‌ی روده و کبد است؛ که همگی این موارد در خلق و خو و روحیات انسان‌ها تاثیر می‌گذارند که در ادبیات عامه نیز به آن‌ها اشاره شده است.

برای مثال وقتی کسی شجاعت به خرج می‌دهد می‌گوییم بسیار جگر دارد که نشان از کبدی قوی است و می‌دانیم که رنگ شجاعت سرخ است.

در زیر به خاصیت تعدادی از میوه‌های قرمز اشاره می‌کنیم:

گیلاس‌

تقویت‌کننده و انرژی زا. تنظیم کننده کبد و مناسب برای رفع یبوست و اشت‌ها آور، دفع‌کننده مواد زائد و سموم از بدن.

توت فرنگی‌

در درمان سل ریوی، بسیار سودمند است و همچنین در درمان عفونت‌های روده.

انار

جلوگیری از تنگی نفس، مناسب برای روده و تصفیه‌کننده خون.

انگور فرنگی‌

موثر در درمان تب‌های عفونی، محرک اشت‌ها و رفع یبوست.

شاتوت‌

تصفیه‌کننده خون، مناسب برای بیماری‌های کم‌خونی و مشکلات ریوی.

فلفل‌قرمز

تحریک قوای هاضمه، مناسب برای خونریزی‌های رحم، رفع فلج، رفع یبوست و بیماری‌های روده.

بنابراین ساده و سرسری از کنار قرمز رنگ‌های خوشمزه نگذریم و سالم‌تر زندگی کنیم.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

تاثیر ورزش بر سلامت روان ورزش ، سلامت ، تندرستیورزش ، سلامت ، تندرستی مقدمه علم پزشکی علاوه بر معاینات و تجویز داروها و اعمال بررسی تاثیر مواد مواد رادیواکتیو بر سلامت انسان – …اخبار ژنتیکمروری بر شقاق فیسور مقعد فیسور یا شقاق، ترک و یا زخمی است که در ابتدای مقعد رکتوم رخ بهداشت و سلامت روان چیست ؟ عوامل موثر بر بهداشت روانبهداشت و سلامت روان سلامت روان عبارتست از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه و شناخت و سلامت جسم و روان با منیزیمآسم مصرف مکمل‌های حاوی منیزیم یا پیروی از الگوهای غذایی حاوی منیزیم در بیماران اسلام و سلامت طب اسلامیطب اسلامی ایرانیطب اسلامی و بارداریطب اسلامی وسنتیطب اسلامیتغذیهطب تاثیر گرمای هوا بر خلق وخوی انسان ها آکاتاثیر گرمای هوا بر خلق وخوی انسان ها گرمای هواتاثیر گرما بر رفتارمیگنا اثرات پزشكی نماز تاثیرات نماز بر روح و جسم …همه ما می دانیم خداوند باریتعالی به نماز و عبادت ما نیاز ندارد ، چون خالقی و مخلوقی رژیـم پــاکسازی جـسم و روح رژیم روزه سلامتی …آرشیو مقالات اعصاب و روان بهداشت زناشویی و تنظیم خانواده بیماری های عفونی پرونده هاآشنایی با تاثیر جسمانی و روانی مصرف حشیش – …اخبار علمی پزشکیآشنایی با عوارض جسمانی و روانی مصرف حشیش شایع ترین ماده غیر قانونی در سراسر جهان از سلامت و بهداشتانواع بیماری،بیماریهای …وقتی چشم‌هایتان خشک شود، کمی متورم شده و می‌سوزد داشتن چشم‌های قرمز موجب می‌شود به تاثیر میوه های قرمز بر سلامت جسم و روان مشاهده متن کامل تاثیر میوه های قرمز بر سلامت میوه های قرمز بر سلامت جسم و روان همیشه تاثیر میوه های قرمز بر سلامت جسم و روان تاثیر میوه های قرمز بر سلامت جسم و میوه‌های قرمز تاثیر میوه های قرمز بر سلامت جسم و روان تاثیر میوه های قرمز بر سلامت جسم و روان فرارو اخبار مهم روز سیاست اقتصاد ورزش فرهنگ فناوری عکس فیلم روزنامه اثر تغذیه سالم بر سلامت جسم و روان ـ قسمت دوم دکتر محمد اثر تغذیه سالم بر سلامت جسم و روان بر سلامت اعصاب و روان تاثیر می دوغ و میوه هایی تاثیر و نقش دعا در سلامت جسم و روح آکا اسلام و سلامتعصری که مجازها دست بر واقعیت‌هافصل و سلامت جسم و های قرمز دعا کنند و رنگ ها و تاثیر آن بر سلامت روح و جسم – سایت پزشکان بدون مرز بهداشت عمومی رنگ ها و تاثیر آن بر سلامت روح و جسم رنگ قرمز در روان پیشگیری از سرطان با مصرف میوه و تاثیر رنگ ها، تاثیر رنگها در روان آدمی آکا تاثیر رنگ بر روانتاثیر تأثیر رنگ قرمز کننده سلامت چشم و تعادل جسم و روح اهمیت و تاثیر ورزش بر سلامت روان اهمیت و تاثیر ورزش بر سلامت روان مفیدی بر جسم و روان میوه های دینداری نیایش و تاثیر ورزش بر سلامت روان ورزش ، سلامت ، تندرستی به طور کلی ورزش‌های سبک اثرات مفیدی بر جسم و روان و روان و سلامت تاثیر های خنده و رابطه تغذیه با اعصاب و روان بر سلامت اعصاب و روان تاثیر مهمی بر اعصاب و بر قسمت های مختلف جسم

مطلب تاثیر میوه های قرمز بر سلامت جسم و روان در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :تاثیر میوه های قرمز بر سلامت جسم و روان
http://mofidestan.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 9 بهمن 1395 :: نویسنده Ž

اگر به دنبال بهبود کیفیت آخر بازی خود هستید ما این کتاب را به شما پیشنهاد می کنیم.این کتاب به بررسی۱۲۳۴بازی ازآخربازی های بهترین شطرنجبازان جهان می پردازد،و آنها را بطور کامل بررسی می کند.اگر کمی زبان انگلیسی بلد باشید و بتوانید حرکات ثبت شده را بخوانید میتوانید از این کتاب استفاده نمایید.کتابی بسیار مفید و آموزنده برای شطرنجبازان. تعداد صفحات:۳۸۰صفحه …

Electronic library بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی)
shayanbook.sellfile.ir/prod-640314-بررسی۱۲۳۴+آخربازی+مدرن+در+شطرنجانگلیسی.html?…
بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی). اگر به دنبال بهبود کیفیت آخر
بازی خود هستید ما این کتاب را به شما پیشنهاد می کنیم.این کتاب به …
بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی) – فایل لیستینگ
listingf.blogsky.com/…/بررسی۱۲۳۴-آخربازی-مدرن-در-شطرنج-انگلیسی-
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ … اگر به دنبال بهبود کیفیت آخر بازی خود هستید ما این کتاب را به شما پیشنهاد می
کنیم.این کتاب به بررسی۱۲۳۴بازی ازآخربازی های بهترین …
بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی) – loxblog.Com
www.daneshfile.loxblog.com/…/بررسی۱۲۳۴%۲۰آخربازی%۲۰مدرن%۲۰در%۲۰شطرنج(انگلیسی…‎Cachedاگر به دنبال بهبود کیفیت آخر بازی خود هستید ما این کتاب را به شما پیشنهاد می
کنیم.این کتاب به بررسی۱۲۳۴بازی ازآخربازی های بهترین شطرنجبازان جهان می …
بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی) – یاهو شاپ
yahoo-shop.ir/بررسی۱۲۳۴-آخربازی-مدرن-در-شطرنجانگلیسی/
۶ ا کتبر ۲۰۱۶ … این محصول” بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی) “را از یاهو شاپ دانلود
نمایید. بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی). اگر به دنبال …
معرفی و دانلود فایل بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی) با …
moarefi-ketab.ir/…/2011/…/معرفی-و-دانلود-فایل-بررسی۱۲۳۴-آخربازی-مدر/
۱ نوامبر ۲۰۱۱ … فایل بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی) از مجموعه فروشگاه های فایل سل
بر روی سایت معرفی و دانلود کتاب قرارگرفته که اگر نسبت به …
بررسی آخربازی درشطرنج – دانلود مستقیم
word-amade.ir/tag/بررسی-آخربازی-درشطرنج/
۶ نوامبر ۲۰۱۰ … برای دانلود مستقیم فایل شماره ۶۴۰۳۱۴ با نام بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(
انگلیسی) با موضوعات بررسی آخربازی درشطرنج,کتاب ، جزوه …
فایل شماره ۶۴۰۳۱۴ با موضوعات بررسی آخربازی درشطرنج,کتاب ، جزوه …
word-amade.ir/…/فایل-شماره-۶۴۰۳۱۴-با-موضوعات-بررسی-آخربازی-د/‎Cached6 نوامبر ۲۰۱۰ … برای دانلود مستقیم فایل شماره ۶۴۰۳۱۴ با نام بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(
انگلیسی) با موضوعات بررسی آخربازی درشطرنج,کتاب ، جزوه …
مهره‌های شطرنج – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/مهره‌های_شطرنج‎Cached
Similarیک شطرنج استاندارد دارای ۳۲ مهره (۱۶ مهره سفید و ۱۶ مهره سیاه) می‌باشد. … پیاده (
سرباز); اَسب (اَسپ)؛ مدرنN – کلاسیک C (ایتالیایی); فیل (پیل)؛ مدرن B – کلاسیک F

طراحی سه بعدی پمپ توربینی در نرم افزار پیشرفته solidworks …
sadaffile.ir/?p=274193‎Cached10 ا کتبر ۲۰۱۶ … بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی) …. مجموعه کلیپهای صوتی و
تصویری آموزش مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن: بخش۱٫ سپتامبر ۰۹, ۲۰۱۶ …
surnafile – سایت سرگرمی تفریحی خنده سرا khandehsara.ir
khandehsara.ir/source/102/surnafile?page=72‎Cachedتری ایگلتون (به انگلیسی : Terry… تحقیق در … اختصاصی از سورنا فایل
بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
اگر به …

بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی) در سایت به روز فایل


لینک منبع و پست :بررسی۱۲۳۴ آخربازی مدرن در شطرنج(انگلیسی)
http://berooz.flie.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c1234-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 7 دی 1395 :: نویسنده Ž
این فایل حاوی جزوه آموزشی واکاوی دیدگاههای صاحبنظران پیرامون اقتصاد مقاومتی: از مفهوم تا عمل می باشد که به صورت فرمت PDF در 20 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.       فهرستتاریخچهمولفھ ھای اقتصاد مقاومتیاقتصاد موازیاقتصاد ترمیمیاقتصاد دفاعیاقتصاد الگواقتصاد کارآفرینی و تحقیق و توسعهتفاوت ریاضت اقتصادی و اتقصاد مقاومتیمولفھ ھای ریاضت اقتصادینصاب اقتصاد مقاومتیتأمین امنیت خوراكیدسترسی دولت بھ منابع درآمدیعدم ورود بھ محدوده ی ابرتورم ھاھجده راھکار رسیدن بھ اقتصاد مقاومتیمزایای استفاده از اقتصاد مقاومتی پایدار   تصویر محیط برنامه ...
منبع :جزوه آموزشی واکاوی دیدگاههای صاحبنظران پیرامون اقتصاد مقاومتی: از مفهوم تا عمل


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 11 آبان 1395 :: نویسنده Ž


همان‌طور که می‌دانید ویندوز ۱۰ امکان به‌اشتراک‌گذاری محتوا با دیگر افراد را امکان‌پذیر کرده است. در محیط اپ‌های مدرن، دکمه‌ی Share وجود دارد که نواری را جهت به‌اشتراک‌گذاری محتوای اپ از طریق ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و… فراهم ساخته است. اما امکان سفارشی‌سازی این نوار کناری در ویندوز ۱۰ به طور پیش‌فرض وجود ندارد، چرا که در محیط Settings ویندوز قسمتی جهت اعمال تنظیمات مربوط به آن موجود نیست. اما بایستی بدانید چنین صفحه‌ای در ویندوز ۱۰ گنجانده شده است، اما به طور پیش‌فرض مخفی است. هم‌اکنون قصد داریم به معرفی نحوه‌ی فعال‌سازی صفحه‌ی مخفی Share در Settings ویندوز ۱۰ از طریق رجیستری بپردازیم.اگر کلیدهای Win+I را فشار دهید اپلیکیشن Settings باز خواهد شد. اکنون اگر بر روی System کلیک نمایید خواهید دید که در ستون سمت چپ، آخرین آیتم About است.
برای اجرای این ترفند ابتدا کلیدهای ترکیبی Win+R را فشار دهید.


سپس در محیط Run عبارت regedit را وارد نموده و Enter بزنید.
اکنون در محیط ویرایشگر رجیستری به مسیر زیر بروید:


HKEY_CURRENT_USERControl Panelدر فضای خالی از محیط سمت راست پنجره راست‌کلیک کرده (ترفندستان) و از منوی New بر روی DWORD (32-bit) Value کلیک کنید.
نام این مقدار جدید را EnableShareSettings قرار دهید.
اکنون بر روی آن دوبارکلیک کنید. در پنجره‌ی بازشده در قسمت Value data عدد ۱ را وارد نمایید.
حالا اگر پنجره‌ی Settings باز است آن را ببندید و از نو باز کنید. اکنون وارد System شوید، خواهید دید (ترفندستان) که در زیر About، صفحه‌ی جدیدی به نام Share به چشم می‌خورد که قابل انتخاب است. در این صفحه می‌توانید محتویات و جزئیات نوار کناری Share در اپ‌ها را سفارشی‌سازی کنید.

برای غیرفعال کردن این صفحه در Settings نیز می‌توانید به EnableShareSettings مقدار ۰ بدهید.


Kasra

Kasra

کسری مقبلی؛ موسس و مدیر ارشد اجرایی ترفندستان. علاقه‌مند به فناوری و ترفندهای فناوری!لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

نوشته فعال‌سازی صفحه‌ی مخفی Share در Settings ویندوز ۱۰ اولین بار در مفیدستان پدیدار شد.
منبع :فعال‌سازی صفحه‌ی مخفی Share در Settings ویندوز ۱۰
http://mofidestan.ir/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-share-%d8%af%d8%b1-settings-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 15 شهریور 1395 :: نویسنده Ž

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه۲۳   فهرست مطالب بیوتكنولوژی‌ چیست‌؟   كشاورزی‌ « Agbiotech »:   كاربرد بیوتكنولوژی‌ در كشاورزی‌ یا بیوتكنولوژی‌   كاربردهای‌ بیوتكنولوژی‌   گیاهان‌ مقاوم‌ به‌ حشرات‌ و آفتها   گیاهان‌ مقاوم‌ به‌ علف‌كشها   گیاهان‌ تحمل‌ كننده‌ شرایط‌ سخت‌   گیاهانی‌ كه‌ دارای‌ خصوصیت‌ متابولیكی‌ تغییر یافته‌ هستند   گستردگی‌ و تنوع‌ كاربردهای‌ بیوتكنولوژی‌، تعریف‌ و توصیف‌ آنرا كمی‌ مشكل‌ و نیز متنوع‌ ساخته‌ است‌. & …

تحقیق در مورد کاربرد بیوتکنولوژی و علوم پزشکی
www.asemankafinet.ir/…/تحقیق-در-مورد-کاربرد-بیوتکنولوژی-و-علوم-پزشکی.aspx‎Cached
Similar31 مه ۲۰۱۴ … بیوتکنولوژی و علوم پزشکی کاربرد بیوتکنولوژی در زمینة علوم پزشکی و دارویی،
موضوعات بسیار گسترده‌ای مانند ابداعروش‌های کاملاً جدید برای…
بانک مقالات بیوتکنولوژی
biobank.mihanblog.com/‎Cached
Similar21 فوریه ۲۰۱۳ … بانک مقالات بیوتکنولوژی – مژده رنجکش لیلی-رنجکش لیلی -بانک مقالات علمی …
محققان بریتانیایی در حال تحقیق درباره سرطان سینه هستند. … صنعتی شریف در
مورد این تحقیقات گفت: در ابتدا فیلم پلی‌آنیلینی و نانوذرات طلا …
تحقیق در مورد بیوتكنولوژی | دانلود فیلم و سریال رایگان
zarinmovie.ir/محصول-۹۹۱۶-تحقیق-در-مورد-بیوتكنولوژی/‎Cached1 آگوست ۲۰۱۶ … لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*. فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت).
تعداد صفحه۲۳٫ فهرست مطالب. بیوتكنولوژی‌ چیست‌؟ كشاورزی‌ …
تحقیق درباره ی بیوتکنولوژی | کافه لینک
www.cofelink.com/تحقیق-درباره-ی-بیوتکنولوژی-دانلود-فای/‎Cached25 نوامبر ۲۰۱۵ … واژه زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی) نخستین بار در سال ۱۹۱۹ از سوی کارل ارکی (Karl
Ereky) به مفهوم کاربرد علوم زیستی و اثر مقابل آن در فناوری‌های …
مقاله در مورد تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی
mag-iran.com/مقاله-در-مورد-تعریف-بیو-تكنولوژی-و-كارب.htm‎Cached
Similarتعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزیدیباچهبیو تكنولوژی مدرن با
نگرشی تازه به مفهوم كاربرد علوم زیستی در تولید فرآورده های كشاورزی فرصتهای
زیادی را …
علم بیوتکنولوژی – blogfa.com
biotechr.blogfa.com/post/186‎Cached
Similarبــــیــــوتــــکــــنــــولـــــوژی – علم بیوتکنولوژی – جامع ترین وبلاگ بــــ ــــیـــــ …
آنچه در ۲ مورد قبل گفته شد شاید آنچنان جنبه تحقیقی نداشته باشد اما بدین منظور و …
تحقیق در مورد بیوتکنولوژی – دانلود مطالب علمی
www.docs.blogsky.com/1395/04/31/post-4402/‎Cached21 جولای ۲۰۱۶ … تحقیق در مورد بیوتکنولوژی. لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :
Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه۲۳ فهرست مطالب …
معرفی رشته بیوتکنولوژی – بیتوته
www.beytoote.com/scientific/…/introducing-biotechnology.html‎Cached
Similarاخبارعلمی معرفی رشته بیوتکنولوژی رشته بیوتکنولوژی یک رشته کاربردی و …
واحدهای درسی رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در دانشگاه,آینده شغلی رشته …
زیست‌فناوری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/زیست‌فناوری‎Cached
Similarبیوتکنولوژی را در یک تعریف کلی به کارگیری اندامگان یا ارگانیسم یا … به
تأمین مواد غذایی این جمعیت رو به تزاید، بیوتکنولوژی کشاورزی مورد توجه ویژه‌است
و محصولات … بعد از آن مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و مؤسسات تحقیقاتی
دیگر در …
گروه زیست شناسی منطقه سیزده تهران – مقاله در مورد زیست فناوری
goroheziste13.blogfa.com/post-78.aspx‎Cached
Similarهر چند كه با گذشت زمان دانشمندان به مفاهیم مشتركی در مورد تعریف بیوتكنولوژی …
برای این سند كه از سوی كمیته ملی زیست فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه

نوشته تحقیق در مورد بیوتكنولوژی اولین بار در داک لینک پدیدار شد.


لینک منبع و پست :تحقیق در مورد بیوتكنولوژی
http://doclink.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%8a/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 17 مرداد 1395 :: نویسنده Ž

تاثیر خالکوبی در وضو گرفتن و غسل

در وضو گرفتن و غسل اگر چیزی مانع رسیدن آب به پوست شود وضو و غسل صحیح نیست اما خالکوبی چه تاثیری در این اعمل دارد؟ قرار گرفتن مواد رنگی با منشاء خارجی در زیر پوست باعث تغییرات رنگی می شود که این حرکات را خالکوبی یا تاتو می نامیم .

 

(خالکوبی) چیست؟
انجام تاتو یا خالکوبی می تواند به دلیل یک رفتار فرقه ای و مذهبی و یا به خاطر زیبایی و یا جهت یک عقیده خاص و خیابانی باشد .انجام خالکوبی با توجه به احتمال انتقال بیماری ها، در هیچ آرایشگاه و مرکزی مجاز نیست و خلاف قانون است. اقداماتی مثل خالکوبی یک کار شبه‌ درمانی است و باید با نظارت پزشک متخصص انجام شود.

 

تاتو هم نوعی خالکوبی به حساب می‌آید، اما اگر در حضور پزشک متخصص صورت بگیرد و نکات بهداشتی آن رعایت شود، مشکلی ندارد.در صورتی که خالکوبی توسط افرادی صورت گیرد که به اصول بهداشتی و پزشکی آگاه نیستند، انواع بیماری‌های عفونی واگیردار و بیماری‌های پوستی از این طریق منتقل خواهند شد.

 

در این قسمت برای تکمیل بحث از نظر فقهی نظر بعضی مراجع عظام را در این مورد جویا شدیم که به این شرح است:

 

آیة الله مکارم شیرازی(مدظله):

 

سوال: خالکوبى چه حکمى دارد و آیا براى غسل و وضو مشکلى ایجاد مى کند؟

هرگاه ضرر خاصّى براى بدن نداشته باشد عکسهاى موجب فساد اخلاق در آن نباشد جایز است و در هرحال براى وضو و غسل مشکلى ایجاد نمى کند.

 

سوال: آیا خالکوبی در اسلام حرام است؟ چرا؟
حرام نیست مگر اینکه عکس های مستهجن باشد و یا اسامی مقدس که در حال عدم وضو یا جنابت مایه اشکال شود.

 

آیة الله خامنه ای(دام ظله):
سوال: حكم حضرتعالى درباره تاتو كردن ابرو براى زنان چیست؟
ج) مانع ندارد، و اگر در نظر عرف زینت محسوب مى‌شود باید از نامحرم بپوشانند.

 

به طور کلی حکم خالکوبی براساس فتوای آیة الله خامنه ای مدظله العالی چنین است:

 

« خالکوبی حرام نیست و اثری که از آن در زیر پوست می گذارد مانع از رسیدن آب نیست و وضو و غسل با آن صحیح است.»

 

آیة الله سیستانی(دام ظله):
سۆال: کاشتن ابرو برای زنان اشکال دارد یا خیر؟
جواب: کاشتن ابرو به جهت وضو و غسل اشکال دارد ولی خالکوبی کردن آن مانعی ندارد ….

 

سۆال: ایا داشتن خالکوبی بر روی بازو برای گرفتن وضو ایجاد اشکال می کند؟ چنانچه جواب مثبت است لطفا راهنمایی بفرمائید چه باید کرد؟
جواب: ایجاد اشکال نمی کند.

 

سۆال: آیا خانمهایی که دارای تاتو بر روی ابروهای خود می باشند می توانند به حج بروند؟
جواب: اشکال ندارد و به حج ضرری نمیرساند.

 

سۆال: تاتو کردن ابروها چه حکمی دارد ؟
جواب: مانعی ندارد ولی اگر زینت شمرده شود باید زنان از نامحرم آن را بپوشاند.

 

سۆال: تاتوکردن ابروها و لبها چه حکمی دارد؟
جواب: اشکال ندارد ولی زنها باید ان را چنانچه عرفا زینت حساب شود باید از نامحرم بپوشانند.

 

 
منبع :تاثیر خالکوبی در وضو گرفتن و غسل
http://www.parsnaz.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%88%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%ba%d8%b3%d9%84.html

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   مدیر وبلاگ : نویسنده Ž
نویسندگان
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :